Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Gabriela Matečná, Ing.
ministerka
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

010 ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Gabriel Csicsai, MVDr. PhD.
štátny tajomník
Miestnosť: 632/B, 6.p.
Telefón: 59266-506

Anton Stredák, PaedDr.
štátny tajomník
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-481

Ľudmila Libantová, PhDr.
kancelária štátneho tajomníka
Miestnosť: 506 B/C, 5. p.
Telefón: 59266-480

Adriana Gregorová
Miestnosť: 632/B, 6.p.
Telefón: 59266-505

Anna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 633/B, 6.p.
Telefón: 59266-503

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Beáta Tot, Ing.
riaditeľka Kancelárie ministra
Miestnosť: 345B/B,3.p.
Telefón: 59266-308

Katarína Krásna, Mgr.
sekretariát ministra
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-577

Alexandra Dúžeková, Mgr.
protokol
Miestnosť: 345C/B,3.p.
Telefón: 59266-309

Skarleta Ferová, Mgr.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

110 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 345J/B, 3.p.
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Miestnosť: 342/B,3.p.
Telefón: 59266-307

Carmen Podmajerská
Miestnosť: 342/b.B,3.p.
Telefón: 59266-311

Ingrid Žibritová, Ing.
Miestnosť: 345E/B, 3.p.
Telefón: 59266-493

120 Odbor komunikácie a marketingu

Vladimír Machalík, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 345B/B, 3.p.
Telefón: 59266-301

Michal Feik, Ing.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-246

Jozef Gabík, JUDr., PhD.
Miestnosť: 343/B, 3.p.
Telefón: 59266-303

Jana Gasperová, Mgr.
Miestnosť: 344/B, 3.p.
Telefón: 59266-302

Marek Molitoris, JUDr.
Miestnosť: 343 B,3.p.
Telefón: 59266-310

Zuzana Peiger Ačjaková, Mgr.
Miestnosť: 343A/B,3.p.
Telefón: 59266-328

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Lucia Ferenčáková, Mgr.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 304A/C, 3.p.
Telefón: 59266-354

Zuzana Orlická
asistentka
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-355

Richard Brija, Mgr.
Miestnosť: 315/C, 3.p.
Telefón: 59266-341

Mária Nestrojilová, JUDr.
Miestnosť: 514/C, 5.p.
Telefón: 59266-467

021 Odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

Henrieta Leváková Kožárová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 508/C, 5.p.
Telefón: 59266-473

Veronika Garayová Takáčová, Mgr.
asistentka
Miestnosť: 507/C,5.p.
Telefón: 474

Martin Barta, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Viera Burianová, Ing.
Miestnosť: 501/C, 5.p.
Telefón: 59266-487

Peter Čulík, Ing.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470
Fax: 041/7637617

Emília Fiľová, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Miestnosť: 510/C, 5.p.
Telefón: 59266-471

Róbert Hučko, JUDr. Ing.
Miestnosť: 513/C, 5.p.
Telefón: 59266-468

Rastislav Kováčik, Ing.
Miestnosť: 501/C,5.p.
Telefón: 59266-487

Miroslav Krajčír, Ing.
Miestnosť: 501A/C, 5.p.
Telefón: 59266-488

Eduard Marcinek, Mgr.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470

Linda Mészárosová, Ing.
Miestnosť: 510/C,5.p.
Telefón: 59266-471

Mária Mosnárová, Mgr.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-468

022 Odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru

Martin Pavluvčík, JUDr. LL.M.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 316/C, 3.p.
Telefón: 59266-340

Marian Bartko, Ing.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-451

Erik Beluský, Ing.
Miestnosť: 534/A, 5.p.
Telefón: 59266-450

Ľubica Demčáková, JUDr.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-573

Miriam Ďurčová, Mgr.
Miestnosť: 534/A, 5.p.
Telefón: 59266-450

Lucia Gáťová, Mgr. LL.M.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-573

Jozef Ivanič, Ing.
Miestnosť: 603/b.C,6.p.
Telefón: 59266-512

Eva Kliská, Mgr.
Miestnosť: 531/A, 5.p.
Telefón: 59266-453

Monika Kováčová, Ing.
Miestnosť: 514/C, 5.p.
Telefón: 59266-467

Klára Matura, Mgr.
Miestnosť: 531/A, 5.p.
Telefón: 59266-453

Iveta Repková, Mgr.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-466

Katarína Zábojníková, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-512

023 Odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 540/A, 5.p.
Telefón: 59266-444

Katarína Čukanová, JUDr.
Miestnosť: 532/A, 5.p.
Telefón: 59266-452

František Hombauer, Ing.
Miestnosť: 538/A, 5.p.
Telefón: 59266-447

Albín Karcol, Ing.
Miestnosť: 538/A, 5.p.
Telefón: 59266-441

Vladimír Miklovič, JUDr.
Miestnosť: 532/A, 5.p.
Telefón: 59266-452

Andrea Szurdiová, JUDr., MBA
Miestnosť: 532/A, 5.p.
Telefón: 59266-452

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 52961-769, 59266-158

Ľubomír Kozmel
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Miestnosť: 8/C,prízemie
Telefón: 59266-159

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
pov. zast. riaditeľa útvaru
Miestnosť: 605/C,6.p.
Telefón: 59266-534

Stanislav Kotes, Ing. PhD.
Miestnosť: 624/C,6.p.
Telefón: 59266-513

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Štefan Adam, Ing.
Miestnosť: 223/C,2.p.
Telefón: 59266-276

Mária Bírešová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Kristína Gendová Ruzsíková, Mgr.
Miestnosť: 223/C, 2.p.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Oľga Mišániová, PhDr.
Miestnosť: 211/C,2.p.
Telefón: 52962-378, 59266-288

Dagmara Pagáčová, JUDr.
Miestnosť: 218/C,2.p.
Telefón: 59266-281

Danka Pindiaková, Mgr.
Miestnosť: 212/C,2.p.
Telefón: 59266-287

Lucia Povodová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Jana Škodáčková, Mgr.
Miestnosť: 212/C,2.p.
Telefón: 59266-297

Zora Weberová, Mgr.
Miestnosť: 222/C, 2.p.
Telefón: 59266-277

200 VEDÚCI SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Jaroslav Regec, Ing.
vedúci služobného úradu
Miestnosť: 2. p./B
Telefón: 59266-244

201 Kancelária vedúceho služobného úradu

Lucia Kulcsárová, Mgr.
riaditeľka kancelárie VSÚ
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-244

Ingrid Kamenická, Mgr.
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-283

Peter Pekár, JUDr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Denisa Ptáková Koložiová, Bc.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-446

Silvia Riedelová, Mgr.
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-244

Anna Uškertová, JUDr.
Miestnosť: 506G/C, 5.p.
Telefón: 59266-478

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 126/B, 1.p.
Telefón: 59266-204

Patrícia Tlčinová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 158/B,1.p.
Telefón: 59266-207

Miloslava Čistá
asistentka riaditeľky
Miestnosť: 126/b.B,1.p.
Telefón: 59266-205
Fax: 59266-206

Katarína Čapkovičová, Mgr.
Miestnosť: 159/B, 1.p.
Telefón: 59266-173

Eva Hamarová, Mgr.
Miestnosť: 157/b.B,1.p.
Telefón: 59266-174

Zuzana Koťová, Mgr.
Miestnosť: 156/B,1.p.
Telefón: 59266-137

Ladislav Oravec, Ing.
Miestnosť: 124/B, 1.p.
Telefón: 59266-208

Nataša Pintérová, Ing.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, Mgr.
Miestnosť: 125/B, 1.p.
Telefón: 59266-295

Jana Schwarzová, Ing.
Miestnosť: 124/b.B,1.p.
Telefón: 59266-208

Lucia Takáčová
Miestnosť: 158/b.B, 1. p.
Telefón: 59266-207

Viera Volejníčková
Miestnosť: 159/b.B,1.p.
Telefón: 59266-172

220 Útvar informačných a komunikačných technológií

Roman Tulek, Bc.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 154/B, 1.p.
Telefón: 59266-178

Adriana Minarovičová
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 154/B, 1.p.
Telefón: 59266-120

Vladimír Drobný, Ing.
Miestnosť: 155/b.B, 1.p.
Telefón: 59266-121

Marek Orlický, Ing.
Miestnosť: 615
Telefón: 58317-329

221 Oddelenie geografických informačných systémov

Peter Hudec, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 48/b.B,prízemie
Telefón: 59266-127

Eva Dufalová, Ing.
Miestnosť: 48/B, prízemie
Telefón: 59266-127

222 Oddelenie podpory užívateľov a aplikácií

Róbert Bojkovský, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 204/C, 2.p.
Telefón: 59266-296

Lukáš Kollár
technik
Miestnosť: 147/A,1.p.
Telefón: 59266-184

Ľubomír Jánoš, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p
Telefón: 59266-183

Jana Míchelová, Mgr.
Miestnosť: 45/b.B,prízemie
Telefón: 59266-176

Michal Pakši
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-296

Jozef Sólymos, Mgr.
Miestnosť: 45/A,prízemie
Telefón: 59266-175

Pavel Šplíchal, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-181

223 Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií

Roman Branderský, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-177

Tatiana Hrušovská, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-117

Petra Hudáková, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-117

Alena Kollárová
Miestnosť: 21/b.C,prízemie
Telefón: 59266-595

Peter Krošlák, Ing.
Miestnosť: 46/B, prízemie
Telefón: 59266-118

Boris Pavlis, Bc.
Miestnosť: 45/A,prízemie
Telefón: 59266-177

Peter Pekarík
Miestnosť: 615
Telefón: 58317-330

Adam Šperka, Ing.
Miestnosť: 615
Telefón: 58317-328

Mária Vlašičová, Bc.
Miestnosť: 21/C,prízemie
Telefón: 59266-596

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Peter Remšík, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 5/C, prízemie
Telefón: 163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 6/b.C,príz.
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

241 Oddelenie prevádzky a registratúry

Petra Bohunová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 19/C,prízemie
Telefón: 59266-166

Beáta Tóthová
rozmnožovňa
Miestnosť: 25/b.B,prízemie
Telefón: 59266-142

Iva Galacová
podateľňa APRR
Miestnosť: II.52
Telefón: 58317-323

Jana Mocková
podateľňa APRR
Miestnosť: II.52
Telefón: 58317-538

Peter Ondrejka
vodič
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Lukáš Bilský
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Pavol Botík, ml.
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Adriana Burclová
Miestnosť: 20/b.C,príz.
Telefón: 59266-140

Peter Burda
Miestnosť: údržba/suterén
Telefón: 59266-104

Eva Dlhošová
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-145

Katarína Drozdová, Ing.
Miestnosť: 24/B,prízemie
Telefón: 59266-143

Milena Hricová
Miestnosť: 23/B, prízemie
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Ľubomír Hrubša, Ing.
Miestnosť: 6/C,prízemie
Telefón: 59266-162

Stanislav Hudec
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Dušan Huňady
Miestnosť: 22/C, prízemie
Telefón: 59266-150

Ján Jelínek
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Zlatica Karafiátová
Miestnosť: 25/b.B,príz.
Telefón: 59266-142

Daniel Kozlík
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Stanislav Manca, Ing.
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-145

Jana Mihalková
Miestnosť: b.B, príz.
Telefón: 59266-115

Marta Nagyová
Miestnosť: sklad/suterén
Telefón: 59266-165

Henrieta Ondrejková
Miestnosť: 214/C, 2.p
Telefón: 59266-286

Elena Ščasná
Miestnosť: 20/b.C, prízemie
Telefón: 59266-140

242 Oddelenie majetku štátu a investícií

Gabriel Jaššo, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 7/C,prízemie
Telefón: 59266-107

Vladimír Badida, Ing.
Miestnosť: 24/B, prízemie
Telefón: 59266-143

Janka Brzobohatá
Miestnosť: 15/C, prízemie
Telefón: 59266-125

Tomáš Cinkanič
Miestnosť: 18/C, prízemie
Telefón: 59266-147

Irma Kalocsányiová, Ing.
Miestnosť: 2/C,prízemie
Telefón: 59266-102

Pavol Kučera, Ing.
Miestnosť: 18/b.C,príz.
Telefón: 59266-147

Igor Malinovský
Miestnosť: 214/C,2.p.
Telefón: 59266-286

Zlata Schniererová, PhDr.
Miestnosť: 3/C, prízemie
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Miloslava Čutková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 505/C, 5.p.
Telefón: 59266-483

Katarína Rišpánová, Mgr.
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 504/b.C,5.p.
Telefón: 59266-484

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Miestnosť: 502/C,5.p.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

Stanislava Kovaničová, Ing.
Miestnosť: 502/C, 5.p.
Telefón: 59266-486

Monika Magdová, JUDr.
Miestnosť: 503/C, 5.p.
Telefón: 59266-356

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

Dana Trinksová, Ing.
Miestnosť: 554/b.B,5.p.
Telefón: 59266-427

260 Odbor verejného obstarávania

Veronika Ivaničová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 103/C, 1.p.
Telefón: 59266-234

Ema Cvečková, JUDr.
Miestnosť: 104A/C, 1.p.
Telefón: 59266-231

Pavel Piliar, Mgr.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-230

Matúš Porubčanský, Mgr.
Miestnosť: 104/C, 1.p.
Telefón: 59266-232

Ľubica Riedelová, Ing.
Miestnosť: 104/C, 1.p.
Telefón: 59266-232

Mária Sipľáková, Ing.
Miestnosť: 103/C, 1.p.
Telefón: 59266-233

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 216/c,2.p.
Telefón: 59266-282

Katarína Kudláčová, Mgr.
Miestnosť: 217/C, 2.p.
Telefón: 59266-283

Kristína Páleníková, Mgr.
Miestnosť: 213/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Tomáš Porubský, Mgr.
Miestnosť: 215/C, 2.p.
Telefón: 59266-284

Katarína Starinská, Mgr.
Miestnosť: 213/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

300 SEKCIA PÔDOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY A ROZPOČTU

Monika Deneva, Ing.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 312A/C,3.p.
Telefón: 59266-344

Ľubica Gambošová, Ing.
asistentka
Miestnosť: 312/C, 3.p.
Telefón: 59266-345

310 Odbor pôdohospodárskej politiky

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Martina Omelková
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 115/b.C,1.p.
Telefón: 59266-217
Fax: 52961-283

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
Miestnosť: 116/C, 1.p.
Telefón: 59266-216

Ivana Durkoš Kočanová, Mgr.
Miestnosť: 110/C, 1.p.
Telefón: 59266-222

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-215

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

330 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Daniela Černá, Bc.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

340 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 518/B,5.p.
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riditeľky odboru
Miestnosť: 519/B,5.p.
Telefón: 59266-138

Božena Hirková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-155

Zuzana Javorská, Ing.
Miestnosť: 17/b.C,príz.
Telefón: 59266-148

Lívia Noseková
Miestnosť: 17/C, prízemie
Telefón: 59266-148

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-464

Dana Pešková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Miestnosť: 13/C, príz.
Telefón: 59266-152

Mária Šarmírová, Ing.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-464

Marta Ševčíková
Miestnosť: 13/C,prízemie
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Miestnosť: 14/b.C,príz.
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Miestnosť: 16/C, prízemie
Telefón: 59266-149

Viktória Švihlová
Miestnosť: 16/b.C,príz.
Telefón: 59266-149

350 Odbor analýz a rezortného výkazníctva

Jana Ungerová, Ing.
pov. zast. riaditeľa odboru
Miestnosť: 119/C,1.p.
Telefón: 59266-213

Oľga Karasová, Ing.
Miestnosť: 106a/C,1.p.
Telefón: 59266-228

Viera Žáková, Ing.
Miestnosť: 113/b.C,1.p.
Telefón: 59266-220

370 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Jozef Kotuľák, Ing. Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-185

Peter Bajtoš, Ing.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Natália Danišová, JUDr.
Miestnosť: 553/B,5.p
Telefón: 59266-400

Jana Dibdiaková, Ing.
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-363

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-616

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 107/b.C,1.p.
Telefón: 59266-226

Michal Málnási, Ing.
Miestnosť: 553/B, 5.p.
Telefón: 59266-754

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-663

Miriam Osterer, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-754

Lucia Sakálová, Ing.
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-368

Martina Záhumenská, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-363

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Jaroslav Puškáč, JUDr.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Petra Kotlárová, Mgr.
Miestnosť: 468/B,4.p.
Telefón: 59266-364

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Zuzana Gilanová, PhDr.
Miestnosť: 416/C, 4.p.
Telefón: 59266-414

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Daniela Halmešová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Miestnosť: 420/C, 4.p.
Telefón: 59266-410

Martin Illáš, Mgr.
Miestnosť: 427/C, 4.p.
Telefón: 59266-404

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Barbora Valancová, Mgr.
Miestnosť: 420/C,4.p.
Telefón: 59266-410

420 Odbor právny

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Michal Berger, JUDr.
Miestnosť: 420/C,4.p.
Telefón: 59266-409

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Vasil Demjan, Mgr.
Miestnosť: 544A/B, 5.p.
Telefón: 59266-439

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 544/B, 5.p.
Telefón: 59266-438

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Oto Nedveď, JUDr.
Miestnosť: 421/b.C,4.p.
Telefón: 59266-408

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-424

Peter Podhradský, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Lucia Seligová, JUDr.
Miestnosť: 544A/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Beáta Selková, JUDr.
Miestnosť: 419/C, 4.p.
Telefón: 59266-409

Beata Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 405/b.C,4.p.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424

430 Odbor pozemkový

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 410/C,4.p.
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 411/b.C,4.p.
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Miestnosť: 422/C,4.p.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-421

Štefan Nagy, Ing.
Miestnosť: 406/C, 4.p.
Telefón: 59266-421

Hanka Svrčková, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-492

Miroslava Šimková, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

Milan Šoltés, JUDr.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-420

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Štefan Ryba, Ing. PhD.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 306A/C,3.p.
Telefón: 350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Miestnosť: 306/b.C,3.p.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-349

510 Odbor rastlinnej výroby

Jana Vargová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 301/b.C,3.p.
Telefón: 59266-360

Adriana Varinská
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 302/b.C,3.p.
Telefón: 52925-052, 59266-359
Fax: 59266-358

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 314/C,3.p.
Telefón: 59266-342

Martin Bencko, Mgr.
Miestnosť: 314/b.C,3.p.
Telefón: 59266-342

Katarína Beňovská, Ing.
Miestnosť: 303/b.C,3.p.
Telefón: 59266-357

Renáta Boďová, Ing.
Miestnosť: 464/B,4.p.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B,4.p.
Telefón: 59266-372

Hana Fratričová, Ing.
Miestnosť: 431/B,4.p.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Miestnosť: 465/b.B,4.p.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B, 4.p.
Telefón: 59266-371

Veronika Kučáková, Mgr.
Miestnosť: 432/B,4.p.
Telefón: 59266-429

Soňa Lehocká, Ing.
Miestnosť: 466/b.B,4.p.
Telefón: 59266-368

Daniela Rudá, Ing.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-348

Ladislav Smatana, MSc.
Miestnosť: 430/B, 4.p.
Telefón: 59266-401

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Miestnosť: 429/b.B,4.p.
Telefón: 59266-402

Ľubica Vicenová, Ing.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-349

Dana Vongrejová, Ing.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-348

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
poverený zastupovaním riaditeľa odboru
Miestnosť: 708/b.C,7.p.
Telefón: 59266-560

Mariana Polgárová, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 720/C,7.p.
Telefón: 59266-548

Tamara Dudaščíková, Ing.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-551

Daniel Hrežík, Ing.
Miestnosť: 716/C,7.p.
Telefón: 59266-554

Kristína Mouelhi, MVDr.
Miestnosť: 724/C, 7.p.
Telefón: 59266-546

Stanislava Noskovičová, Mgr.
Miestnosť: 719/C, 7.p.
Telefón: 59266-551

Zuzana Salagová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-544

Silvia Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 720/C,7.p.
Telefón: 59266-550

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Jaroslav Gudába, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 640/B,6.p.
Telefón: 59266-541

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
poverená riadením odboru
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500, 539

Margita Vallová
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

611 Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER

Jana Juhászová, Ing.
poverená vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-501

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

Kristína Janečková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Ingrid Kociánová, Mgr.
Miestnosť: 509/C, 5.p.
Telefón: 58317-192, 59266-472

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Dušan Urda, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-507

612 Oddelenie environmentálnych činností

Rudolf Trebatický, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka vedúceho oddelenia
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Jana Mlyneková, Mgr.
Miestnosť: 525/B,5.p.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Miriam Danková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Andrea Bělohoubková, Ing.
Miestnosť: 221/C,2.p.
Telefón: 59266-278

Zlatica Daubnerová, Ing.
Miestnosť: 220/C, 2.p.
Telefón: 59266-327

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Kamil Huslica, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Silvia Pileková, Mgr.
Miestnosť: 220/C, 2.p.
Telefón: 59266-327

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Hedviga Hlubovičová, Mgr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-334

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Peter Kicko, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-243

Marcela Gábrišová
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-242

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Eva Hušťáková, Ing.
Miestnosť: 617/C, 6.p.
Telefón: 59266-521

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/B, 6.p.
Telefón: 59266-532

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Drahoš Brezula, Ing.
Miestnosť: 602/C, 6.p.
Telefón: 59266-537

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Ivona Sedláková, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

Iveta Švecová, PhDr.
Miestnosť: 621/B,6.p.
Telefón: 59266-516

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-524

740 Samostatné oddelenie spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
vedúci samostatného oddelenia
Miestnosť: 626/C, 6.p.
Telefón: 59266-510

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 627/C, 6.p.
Telefón: 59266-509

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527

Martin Poláček, Ing.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Milan Lapšanský, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Beáta Smolíková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 701/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Zuzana Bírošová, Ing., CSc.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 730/b.C,7.p.
Telefón: 59266-571

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Lucia Gabrišová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Petra Gereková, Ing., PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Daniela Hubayová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Kristína Krištúfková, Ing.
Miestnosť: 709/C, 7. p.
Telefón: 59266-559

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

820 Odbor potravinárstva

Ildikó Maggioni Brázová, PhDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 713/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Eva Kormanová, JUDr.
asistentka riaditeľky odboru
Miestnosť: 712/C, 7.p.
Telefón: 59266-556

Balázs Grman, Mgr.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Ján Haščík, Ing.
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-557

Michael Choma, Mgr.
Miestnosť: 727/C, 7.p.
Telefón: 59266-543

Denisa Kačenová, Ing.
Miestnosť: 710/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Soňa Laššáková, Ing.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Michaela Píšová, Ing.
Miestnosť: 728/C,7.p.
Telefón: 59266-542

Kamil Sepéši, Mgr.
Miestnosť: 707/C, 7.p.
Telefón: 59266-561

Martin Žaťko, Mgr.
Miestnosť: 707/C,7.p.
Telefón: 59266-561

830 Odbor obchodnej politiky

Branislav Borsuk, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 319/C, 3.p.
Telefón: 59266-337

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 318/C, 3.p.
Telefón: 59266-336

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-339

Ján Pocci, Ing.
Miestnosť: 543/A, 5.p.
Telefón: 59266-440

900 SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Marek Mitošinka, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 701
Telefón: 58317-438

901 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Emil Pícha, PhDr., CSc.
riaditeľ kancelárie
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-473

Zdenka Halásová
sekretárka GR a RKGR
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-436

Stanislav Háber, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-437

Michal Minárik, JUDr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-340

910 Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

Veronika Balážová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 712
Telefón: 58317-467

Erik Barát, Mgr.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-423

Jana Barčiaková, Mgr. PhD.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-126

Zuzana Janeček, Ing.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-489

Peter Kurbel, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-475

Jana Labajová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-365

Juliána Lancošová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-174

Zoltán Nagy, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-360

Marián Turček, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-267

920 Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

Renáta Pečová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 602
Telefón: 58317-186

Lýdia Babková
sekretárka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-465

921 Oddelenie programovania

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Pavol Kristeľ, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-500

Jana Mikleová, Ing.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-666

Peter Udvardi, Ing.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-114

Juraj Uhrin, PhDr.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-198

Milan Žabka, Ing.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-374

922 Oddelenie metodiky

Peter Sabol, Ing.
pov. zast. vedúceho oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-448

Vanda Koczkásová, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-818

Radomír Kovalčík, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-270

Marcel Kurejko, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-416

Daniel Roman, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-291

930 Odbor monitorovania a hodnotenia programov regionálneho rozvoja

Daniela Vaľková, Mgr.
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 615
Telefón: 58317-263

931 Oddelenie monitorovania a hodnotenia programov

Monika Škrabáková, Ing.
poverená vedúca oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-259

Lucia Kaločaiová, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-513

Pavol Kopinec, PhDr. PhD.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-106

Norbert Mikláš, Mgr., PhD.
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-213

Alexandra Minčevová, Mgr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317 564

Filip Mračka, PhDr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317 667

932 Oddelenie hodnotenia projektov a následného monitorovania

Lukáš Humaj, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-251

Eva Einetterová, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-543

Jana Haščíková, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-249

Petra Libantová, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-662

Tomáš Szabo, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-136

Peter Škovran, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-444

Monika Šomody, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-157

940 Odbor implementácie programov regionálneho rozvoja

Boris Huslica, PhDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 704
Telefón: 58317-151

Zuzana Peštová
asistentka
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-530

941 Oddelenie implementácie projektov I

Lukáš Peško, JUDr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Marcela Fazekašová, Mgr.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-117

Katarína Fáziková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-104

Richard Heinrich, Mgr.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-469

Jakub Králik, MBA.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-173

Miroslava Maxinová, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-531

Agnesa Nagyová Tóthová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-399

Viktória Petrušková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-371

Katarína Skříčková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-462

Katarína Vrtáková, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-533

942 Oddelenie implementácie projektov II

Andrej Šlosár, Mgr.
pov. zast. vedúceho oddelenia
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-388

Michal Biro, MSc.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-492

Martin Holčák, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-384

Filip Moravčík, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-670

Táňa Paholíková, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-130

Michal Pevala, Ing.
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-204

Adrián Somogyi, Ing.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-366

Ján Šváb, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-273

Katarína Veselová, Mgr.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-445

943 Oddelenie kontroly na mieste

Lenka Ferencová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-370

Róbert Antal, Mgr.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-401

Veronika Božíková, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-562

Ján Gajdoš, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-201

Jaroslav Galád, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-380

Anton Hornštein, MVDr.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-373

Lukáš Martinka, Ing. PhD.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-566

Ivan Pagačovič, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-163

Alexandra Stuhlová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-372

950 Odbor podporných činností programov regionálneho rozvoja

Jozef Borbély, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-396

Zuzana Kôpková
asistentka
Miestnosť:
Telefón: 58317-464

951 Oddelenie kontroly verejného obstarávania projektov regionálneho rozvoja

Lenka Bučková, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-115

Barbora Čaplická, Bc.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-661

Martin Greguš, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-542

Ľuboš Mašlonka, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-483

Gerhard Zgabur, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-364

952 Oddelenie podporných činností

Daniela Grančáková, JUDr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-242

Blanka Beránková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-292

Adriana Kovácsová Jakubecová, JUDr.
Miestnosť: 611
Telefón: 58317-526

Peter Krošlák, Bc.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-178

Ján Lévárdy, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-150

Miroslava Tóthová, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-199

Katarína Zálešáková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-664

960 Odbor kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja

Bronislava Dusíková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 705
Telefón: 58317-599

Mária Juríčková
sekretárka
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-439

961 Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

Juraj Kuzma, Mgr.
vedúci odelenia
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-211

Martin Benko, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-517

Peter Chachaľak, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-525

Natália Križáková, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-107

Ivan Marček, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-356

Michaela Vodová, Ing.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-100

962 Oddelenie kontroly implementácie programov

Lucia Jenčová, Ing.
poverená vedúca oddelenia
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-441

Daniela Blanárová, RNDr.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-471

Lucia Danihelová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-124

Peter Duch, Ing.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-478

Tatiana Gazáreková, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-472

Monika Slatárovičová, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-546

Alexander Sütö, Ing.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-271

980 Odbor financovania a rozpočtu programov EÚ (platobná jednotka)

Mária Turzová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 408
Telefón: 0944 528 787

Lenka Švecová
asistentka
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-258

Mária Beracková, Mgr.
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-206

Katarína Bojnanská, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-278

Patrícia Demovičová, Ing.
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-455

Viera Jaššová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-449

Jana Kaššajová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-468

Alica Lintnerová, Mgr.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-508

Zoltán Morvay, Mgr.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-244

Zuzana Okuliarová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-285

Ľuboslava Olejárová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-210

Aneta Straňáková, Mgr.
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-665

Alica Svitačová, Ing.
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-456

Jana Szabóová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-452

990 Samostatné oddelenie financovania subjektov programov regionálneho rozvoja

Michal Geschwandtner, Ing.
poverený zast. vedúceho oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-119

Eva Ginoux, Mgr.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-256

Monika Mihálová, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-138

Jerguš Oktavec, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-521

Ingrid Takáčová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-454

1000 SEKCIA PROGRAMOV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 201
Telefón: 58317-397

1001 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Jana Fabanová
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-262

Zuzana Pakanová
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-501

1010 Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

Simona Brychtová, JUDr.
poverená riadením odboru
Miestnosť: 212
Telefón: 58317-214

Ivan Bukovský, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-255

Zuzana Jurčagová, Ing.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-243

Branislav Karovič, Mgr.
Miestnosť: 302
Telefón: 58317-434

Peter Porubský, Ing. PhD.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-369

1020 Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Monika Csonková, Mgr. PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 207
Telefón: 58317-189

1021 Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

Peter Balún, Mgr.
Miestnosť: 211
Telefón: 58317-349

Petronela Horváthová, Mgr.
Miestnosť: 205
Telefón: 58317-433

Jana Kvetková, Ing.
Miestnosť: 205
Telefón: 58317-200

Katarína Lengyelová, Ing.
Miestnosť: 210
Telefón: 58317-514

Iveta Námerová, PhDr.
Miestnosť: 210
Telefón: 58317-383

Monika Ňarjašová, Ing.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-512

Darina Oborilová, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-541

Henrietta Somogyi, Ing.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-488

Katarína Vargovičová, Ing.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-284

1022 Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

Alexandra Novotná, Ing.
poverená zastupovaním vedúceho oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Miestnosť: 204
Telefón: 58317-272

Janette Dušaničová, Ing.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-343

Andrea Dvoráková, Mgr.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-495

Veronika Fodorová, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-350

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-668

Alexandra Lebová, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-377

Libor Malovaný, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-281

Dáša Meliorisová, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-426

Renáta Pardupová, Ing.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-233

Michaela Štrbková, Ing.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-519

1030 Odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Lea Malá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-458

1031 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT

Martin Hudzík, Mgr.
pov. zast. vedúceho oddelenia
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-400

Milan Brody, Ing. PhD.
Miestnosť: 307
Telefón: 58317-176

Anna Bugárová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-361

Vladimír Hotový, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-286

Oskár Kuna, Mgr.
Miestnosť: 307
Telefón: 58317-386

Lucia Lehocká, Ing.
Miestnosť: 302
Telefón: 58317-255

Michaela Požgayová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-293

Michal Roháč, Mgr.
Miestnosť: 304
Telefón: 58317-598

1032 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI

Marek Filip, Ing.
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI
Miestnosť:
Telefón: 58317-367

Silvia Dranačková, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-351

Richard Hakszer, Mgr.
Miestnosť: 304
Telefón: 58317-499

Marek Klčo, Mgr.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-460

Ivana Kročková, Ing.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-132

Jakub Novotný, Mgr.
Miestnosť: 308
Telefón: 58317-274

Lenka Uličná, Ing.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-479

1033 Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce

Martin Filičko, Ing.
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce
Miestnosť: 302
Telefón: 58317-342

Marián Fačkovec, Ing.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-347

Milan Krajčo, Ing.
Miestnosť: 308
Telefón: 58317-532