Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Gabriela Matečná, Ing.
ministerka
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

010 ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Gabriel Csicsai, MVDr. PhD.
štátny tajomník
Miestnosť: 632/B, 6.p.
Telefón: 59266-506

Anton Stredák, PaedDr.
štátny tajomník
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-481

Ľudmila Libantová, PhDr.
kancelária štátneho tajomníka
Miestnosť: 506 B/C, 5. p.
Telefón: 59266-480

Marcela Andrášiková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-505

Michaela Hluzin, Ing.
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-506

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Beáta Tot, Ing.
riaditeľka Kancelárie ministra
Miestnosť: 345B/B,3.p.
Telefón: 59266-308

Alexandra Dúžeková, Mgr.
protokol
Miestnosť: 345C/B,3.p.
Telefón: 59266-309

Skarleta Ferová, Mgr.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

120 Odbor komunikácie a marketingu

Vladimír Machalík, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 345B/B, 3.p.
Telefón: 59266-301

Michal Feik, Ing.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-246

Jozef Gabík, JUDr., PhD.
Miestnosť: 344,3.p.
Telefón: 59266-303

Daniel Hrežík, Ing.
Miestnosť: 343, 3.p.
Telefón: 59266-328

Marek Molitoris, JUDr.
Miestnosť: 343 B,3.p.
Telefón: 59266-310

Lívia Pochabová, Ing.
Miestnosť: 338/A,3.p.
Telefón: 59266-493

Lenka Sameková, Ing.
Miestnosť: 343,3.p.
Telefón: 59266-302

130 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 345J/B, 3.p.
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Miestnosť: 342/B,3.p.
Telefón: 59266-307

Carmen Podmajerská
Miestnosť: 342/b.B,3.p.
Telefón: 59266-311

Katarína Prokopová, Mgr.
Miestnosť: 345J/B,3.p.
Telefón: 59266-319

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Henrieta Kocipak, Ing.
generálna riaditeľka sekcie
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-354

Zuzana Orlická
asistentka
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-361

021 Odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

Juraj Procházka, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 508/C, 5.p.
Telefón: 59266-473

Viera Burianová, Ing.
Miestnosť: 501/C, 5.p.
Telefón: 59266-487

Peter Čulík, Ing.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470

Emília Fiľová, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-468

Veronika Garayová Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 510, 5.p.
Telefón: 471

Rastislav Kováčik, Ing.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-490

Miroslav Krajčír, Ing.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-466

Eduard Marcinek, Mgr.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-476

Mária Mosnárová, Mgr.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-477

Michal Opálka, Mgr.
Miestnosť: 510/C,5.p.
Telefón: 59266-475

Ingrid Žibritová, Ing.
Miestnosť: 501A/C, 5.p.
Telefón: 59266-488

022 Odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru

Martin Pavluvčík, JUDr. LL.M.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 316/C, 3.p.
Telefón: 59266-340

Marian Bartko, Ing.
Miestnosť: 37/A, prízemie
Telefón: 59266-169

Erik Beluský, Ing.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-347

Miriam Ďurčová, Mgr.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-341

Zuzana Gilanová, PhDr.
Miestnosť: 416/C, 4.p.
Telefón: 59266-414

Jozef Ivanič, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-576

Monika Kováčová, Ing.
Miestnosť: 514/C, 5.p.
Telefón: 59266-467

Klára Matura, Mgr.
Miestnosť: 36/A, prízemie
Telefón: 59266-170

Ľubica Nemtušiaková, Ing.
Miestnosť: 603/C, 6.p.
Telefón: 59266-573

Iveta Repková, Mgr.
Miestnosť: 514/C,5.p.
Telefón: 59266-489

Katarína Zábojníková, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-512

023 Odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 301/C,3.p.
Telefón: 59266-130

Katarína Čukanová, JUDr.
Miestnosť: 302/C,3.p.
Telefón: 59266-132

František Hombauer, Ing.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-135

Veronika Janečková, Mgr.
Miestnosť: 33/A, prízemie
Telefón: 59266-136

Lucia Kostková, JUDr.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-327

Vladimír Miklovič, JUDr.
Miestnosť: 303/C,3.p.
Telefón: 59266-133

Andrea Szurdiová, JUDr., MBA
Miestnosť: 302/C,3.p.
Telefón: 59266-131

Erik Wolanský, Mgr.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-333

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 52961-769, 59266-158

Ľubomír Kozmel
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Miestnosť: 8/C,prízemie
Telefón: 59266-159

040 SEKCIA REZORTNEJ POLITIKY PÔDOHOSPODÁRSTVA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Lucia Lavrenčíková, Bc.
sekretárka GR
Miestnosť: 107/C,1.p.
Telefón: 59266-338

041 Odbor pôdohospodárskej politiky

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Anna Dérerová, Ing.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-238

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Viktória Izsóf Kováč, Ing.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-219

Václav Javůrek, JUDr.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-222

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Lenka Mrvová, Ing.
Miestnosť: 114/C, 1.p.
Telefón: 59266-706

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-215

042 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-464

Eva Prievalská, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-701

043 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-321

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-616

Marek Galinski, Ing.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 208/C,2.p.
Telefón: 59266-315

Andrej Jankula, Ing.
Miestnosť: 104
Telefón: 58317-483

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 341/A,3.p.
Telefón: 59266-312

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-663

Dávid Papp, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-195

Natália Števčeková, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-363

050 SEKCIA ANALÝZ, VÝKAZNÍCTVA A PROJEKTOV

Monika Deneva, Ing.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 312A/C,3.p.
Telefón: 59266-344

Daniela Galková
asistentka GR
Miestnosť: 312, 3.p.
Telefón: 59266-345

051 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 518/B,5.p.
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riditeľky odboru
Miestnosť: 519/B,5.p.
Telefón: 59266-138

Miriam Cziráková, Mgr.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-463

Božena Hirková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-155

Lívia Noseková
Miestnosť: 17/C, prízemie
Telefón: 59266-148

Dana Pešková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Miestnosť: 13/C, príz.
Telefón: 59266-153

Marta Ševčíková
Miestnosť: 13/C,prízemie
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Miestnosť: 14/b.C,príz.
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Miestnosť: 16/C, prízemie
Telefón: 59266-109

Viktória Švihlová
Miestnosť: 16/b.C,príz.
Telefón: 59266-149

Mária Zelinová, Ing.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-343

052 Odbor analýz a rezortného výkazníctva

Matej Bobovník, PhDr. Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 119/C,1.p.
Telefón: 59266-213

Stanislav Hronček, Mgr.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

Melinda Ivancsaiová, Ing.
Miestnosť: 118/C,1.p.
Telefón: 59266-214

Oľga Karasová, Ing.
Miestnosť: 106a/C,1.p.
Telefón: 59266-228

Samuel Súkennik, Ing.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-223

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť: 211/C,2.p.
Telefón: 59266-288

Karolína Bednárová, Ing.
Miestnosť: 223/C,2.p.
Telefón: 59266-276

Andreas Fabián
Miestnosť: 218, 2.p.
Telefón: 59266-281

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Adam Horúcka, Mgr.
Miestnosť: 213/C,2.p.
Telefón: 59266-285

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Romana Jiránková, Mgr.
Miestnosť: 211,2.p.
Telefón: 59266-287

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť: 222/C,2.p.
Telefón: 59266-277

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 605/C, 6.p.
Telefón: 59266-534

Mária Šarmírová, Ing.
Miestnosť: 604/C,6.p.
Telefón: 59266-535

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Tomáš Sivák, Ing., M.A.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Miestnosť: 324/A,3.p
Telefón: 59266-380

Zuzana Weisová
asistentka
Miestnosť: 321/A,3.p.
Telefón: 59266-331

Andrej Svorenčík, Ing. Mgr. MS. PhD.
poradca ministerky
Miestnosť: 321, 3.p.
Telefón: 59266-330

Martin Bušík, Mgr. PhD.
Miestnosť: 323/A,3.p.
Telefón: 59266-329

Martin Jamrich, Ing. PhD.
Miestnosť: 323/A, 3.p.
Telefón: 59266-332

090 SEKCIA IDENTIFIKÁCIE A KONTROLY POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV

Lukáš Karlík, RNDr. PhD.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 538/A,5.p.
Telefón: 59266-446

Veronika Mocsiová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 538/A,5.p.
Telefón: 59266-447

091 Odbor správy a údržby systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

Blanka Fecková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 536/A,5.p.
Telefón: 59266-448

Lucia Čumová, Mgr.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-395

Eva Gábrišová
Miestnosť: 540/A, 5.p.
Telefón: 59266-598

Alena Galbavá, Mgr.
Miestnosť: 532/A,5.p.
Telefón: 59266-362

Júlia Hajdu, Mgr.
Miestnosť: 542/A,5.p.
Telefón: 59266-442

Zdenka Horylová, Mgr.
Miestnosť: 525/A,5.p.
Telefón: 59266-496

Dominika Huszárová, Mgr.
Miestnosť: 526/A,5.p.
Telefón: 59266-458

Peter Janečka, Ing.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-460

Juraj Kapusta, RNDr. PhD.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-462

Zuzana Klikušovská, Mgr.
Miestnosť: 542/A,5.p.
Telefón: 59266-438

Michaela Lešková, Mgr.
Miestnosť: 526/A,5.p.
Telefón: 59266-497

Vladimír Lukáčik, Ing.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-494

Barbora Mikolajčíková, Ing. et Ing.
Miestnosť: 525/A,5.p.
Telefón: 59266-459

Mária Mozdíková, Ing.
Miestnosť: 540/A,5.p.
Telefón: 59266-444

Erik Novysedlák, Mgr.
Miestnosť: 527/A,5.p.
Telefón: 59266-455

Marianna Slivková, Ing.
Miestnosť: 541/A, 5.p.
Telefón: 59266-599

Kristína Šlauková, Ing.
Miestnosť: 540/A, 5.p.
Telefón: 59266-498

Martina Šmoldasová, Ing.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-396

Alexandra Zamecová, Ing.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-443

092 Odbor správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov

Jana Ondačková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 535/A,5.p.
Telefón: 59266-449

Mária Baloghová, Mgr.
Miestnosť: 528/A,5.p.
Telefón: 59266-502

Lenka Brezinová, Mgr.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-454

Lucia Cabanová, Mgr.
Miestnosť: 534/A,5.p.
Telefón: 59266-450

Tomáš Janeček, Mgr.
Miestnosť: 527/A, 5.p.
Telefón: 59266-467

Ildikó Kausitz, Mgr.
Miestnosť: 528/A,5.p.
Telefón: 59266-456

Ivana Kováčiková, Mgr.
Miestnosť: 528/A,5.p.
Telefón: 59266-435

Andrej Morávek, Mgr.
Miestnosť: 527/A,5.p.
Telefón: 59266-457

Alena Poláčková, Mgr.
Miestnosť: 534/A,5.p.
Telefón: 59266-453

Radka Poláková, Mgr.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-451

Marcela Randisová, Mgr.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-397

Jana Schaleková, Ing.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-363

Nina Vitteková, Mgr.
Miestnosť: 532/A,5.p.
Telefón: 59266-452

Stanislava Vranová, Ing.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-398

200 Generálny tajomník služobného úradu

Jaroslav Regec, Ing.
generálny tajomník služobného úradu
Miestnosť: 2. p./B
Telefón: 59266-244

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Lucia Kulcsárová, Mgr.
riaditeľka kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-244

Daniela Hovorková, Mgr.
Miestnosť: 253F/B,2.p.
Telefón: 59266-249

Martin Majerský, JUDr.
Miestnosť: 43/prízemie
Telefón: 59266-124

Mariana Polgárová, Bc.
Miestnosť: 2.p/B
Telefón: 59266-244

Denisa Ptáková Koložiová, Bc.
Miestnosť: 216/C,2.p.
Telefón: 59266-283

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 126/B, 1.p.
Telefón: 59266-204

Miloslava Čistá
asistentka riaditeľky
Miestnosť: 126/b.B,1.p.
Telefón: 59266-205
Fax: 59266-206

Katarína Čapkovičová, Mgr.
Miestnosť: 159/B, 1.p.
Telefón: 59266-173

Ladislav Oravec, Ing.
Miestnosť: 124/B, 1.p.
Telefón: 59266-206

Nataša Pintérová, Ing.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, Mgr.
Miestnosť: 125/B, 1.p.
Telefón: 59266-295

Katarína Rišpánová, Mgr.
Miestnosť: 156/B,1.p.
Telefón: 59266-137

Jana Schwarzová, Ing.
Miestnosť: 124/b.B,1.p.
Telefón: 59266-208

Lucia Takáčová
Miestnosť: 158/b.B, 1. p.
Telefón: 59266-207

Patrícia Tlčinová, Mgr.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-191

Viera Volejníčková
Miestnosť: 159/b.B,1.p.
Telefón: 59266-172

220 Útvar informačných a komunikačných technológií

Miroslav Motolík, Ing.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 153/B, 1.p.
Telefón: 59266-178

Iveta Švecová, PhDr.
asistentka
Miestnosť: 154/B, 1.p.
Telefón: 59266-120

Vladimír Drobný, Ing.
Miestnosť: 155/b.B, 1.p.
Telefón: 59266-121

Marek Orlický, Ing.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-329

221 Oddelenie geografických informačných systémov

Peter Hudec, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 48/b.B,prízemie
Telefón: 59266-128

Eva Ondrisová, Ing.
Miestnosť: 48/B, prízemie
Telefón: 59266-127

Ladislav Turányi, Ing.
Miestnosť: 507 (Rača)
Telefón: 58317-377

222 Oddelenie podpory užívateľov a aplikácií

Jozef Sólymos, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 45/A, prízemie
Telefón: 59266-175

Lukáš Kollár
technik
Miestnosť: 147/A,1.p.
Telefón: 59266-184

Karol Haluška, Ing.
Miestnosť: 46/B,prízemie
Telefón: 59266-122

Ľubomír Jánoš, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p
Telefón: 59266-183

Jana Míchelová, Mgr.
Miestnosť: 45/A,prízemie
Telefón: 59266-270

Michal Pakši
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-296

Pavel Šplíchal, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-181

223 Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií

Roman Branderský, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-171

Róbert Červenec, Ing.
Miestnosť: 45/B,prízemie
Telefón: 59266-177

Tatiana Hrušovská, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-118

Petra Hudáková, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-117

Alena Kollárová
Miestnosť: 21/b.C,prízemie
Telefón: 59266-595

Peter Pekarík
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-330

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Kamil Sepeši, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Miestnosť: 5/C, prízemie
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 6/b.C,príz.
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

241 Oddelenie prevádzky a registratúry

Petra Bohunová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 19/C,prízemie
Telefón: 59266-166

Beáta Tóthová
rozmnožovňa
Miestnosť: 25/B, prízemie
Telefón: 59266-142

Eva Kosová
podateľna Rača
Miestnosť: prízemie
Telefón: 58317-323

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 59266-140

Marián Polnisch
vodič
Miestnosť: suterén
Telefón: 59266-146

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Miestnosť: prízemie
Telefón: 59266-115

Jana Czinegová
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 59266-106

Magdaléna Kóšová
podateľna Rača
Miestnosť:
Telefón: 58317-538

Jana Fabianová
podateľna Dobrovičova
Miestnosť: 51/B, prízemie
Telefón: 59266-750

Pavol Botík, ml.
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Miestnosť: údržba/suterén
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Miestnosť: 23/B, prízemie
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Stanislav Hudec
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Zlatica Karafiátová
Miestnosť: 25/B, prízemie
Telefón: 59266-753

Veronika Končeková, Ing.
Miestnosť: 6/C, prízemie
Telefón: 59266-162

Stanislav Manca, Ing.
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-110

Marta Nagyová
Miestnosť: 30/A,prízemie
Telefón: 59266-165

Jakub Nosek
Miestnosť: 28/A, prízemie
Telefón: 59266-752

Ľubica Riedelová, Ing.
Miestnosť: 42/A, prízemie
Telefón: 59266-129

Michal Ružička
Miestnosť: suterén
Telefón: 59266-146

Ján Soviš
Miestnosť: 28/A, prízemie
Telefón: 59266-134

Martin Vikor
Miestnosť: suterén
Telefón: 59266-146

242 Oddelenie majetku štátu a investícií

Gabriel Jaššo, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 7/C,prízemie
Telefón: 59266-107

Vladimír Badida, Ing.
Miestnosť: 24/B, prízemie
Telefón: 59266-143

Janka Brzobohatá
Miestnosť: 15/C, prízemie
Telefón: 59266-125

Peter Duch, Ing.
Miestnosť: 18/C, prízemie
Telefón: 59266-112

Irma Kalocsányiová, Ing.
Miestnosť: 2/C,prízemie
Telefón: 59266-102

Pavol Kučera, Ing.
Miestnosť: 18/b.C,príz.
Telefón: 59266-147

Igor Malinovský
Miestnosť: 18/C, prízemie
Telefón: 59266-167

Zlata Schniererová, PhDr.
Miestnosť: 3/C, prízemie
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Miestnosť: 502/C, 5.p.
Telefón: 59266-486

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Miestnosť: 502/C,5.p.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Miestnosť: 503/c,5.p
Telefón: 59266-356

Beáta Rajnícová, Ing.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-575

260 Odbor verejného obstarávania

Marek Motyka, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 102/C,1.p.
Telefón: 59266-234

Zuzana Dudášová, Mgr.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-232

Ján Lipták, Ing.
Miestnosť: 104/C, 1.p
Telefón: 59266-231

Mária Sipľáková, Ing.
Miestnosť: 103/C, 1.p.
Telefón: 59266-233

Kristína Ščepková, Mgr.
Miestnosť: 104/C, 1.p.
Telefón: 59266-230

Lenka Tokošová, Mgr.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-248

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 335/A, 3.p.
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Miestnosť: 331/A,3.p.
Telefón: 59266-323

Ingrid Kamenická, Mgr.
Miestnosť: 326/A, 3.p.
Telefón: 59266-326

Katarína Kudláčová, Mgr.
Miestnosť: 332/A,3.p.
Telefón: 59266-322

Kristína Páleníková, Mgr.
Miestnosť: 326/A, 3.p.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, Mgr.
Miestnosť: 327/A, 3.p.
Telefón: 59266-324

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Jaroslav Puškáč, JUDr.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Mgr.
Miestnosť: 419, 4.p.
Telefón: 59266-409

Tímea Benová, Mgr.
Miestnosť: 416/C,4.p.
Telefón: 59266-414

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Miestnosť: 420/C, 4.p.
Telefón: 59266-410

Martin Illáš, Mgr.
Miestnosť: 427/C, 4.p.
Telefón: 59266-404

Barbora Kozlíková, Mgr.
Miestnosť: 420/C,4.p.
Telefón: 59266-318

Silvia Michalíková, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

420 Odbor právny

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 421/C,4.p.
Telefón: 59266-408

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 419/C,4.p.
Telefón: 59266-317

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Júlia Mitrová, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-192

Kristína Tomová, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-594

Beáta Uríčková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424

430 Odbor pozemkový

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 410/C,4.p.
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 411/b.C,4.p.
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-420

Daniela Halmešová, Mgr.
Miestnosť: 426/C,4.p.
Telefón: 59266-405

Tomáš Hargaš, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Miestnosť: 422/C,4.p.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-193

Štefan Nagy, Ing.
Miestnosť: 406/C, 4.p.
Telefón: 59266-421

Hanka Svrčková, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-492

Dana Trinksová, Ing.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-499

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Štefan Ryba, Ing. PhD.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 306A/C,3.p.
Telefón: 350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Miestnosť: 306/b.C,3.p.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-349

510 Odbor rastlinnej výroby

Daniela Rudá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 443/A,4.p
Telefón: 59266-360

Adriana Varinská
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 442/A,4.p
Telefón: 52925-052, 59266-359
Fax: 59266-358

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 430/B,4.p.
Telefón: 59266-401

Martin Bencko, Mgr.
Miestnosť: 439/A,4.p
Telefón: 59266-342

Renáta Boďová, Ing.
Miestnosť: 464/B,4.p.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B,4.p.
Telefón: 59266-372

Marta Čermáková, Ing.
Miestnosť: 441/A,4.p
Telefón: 59266-353

Pavol Doval, Ing.
Miestnosť: 466/B,4.p.
Telefón: 59266-368

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 431/B,4.p.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Miestnosť: 465/b.B,4.p.
Telefón: 59266-369

Matúš Granec, Ing.
Miestnosť: 440/A,4.p
Telefón: 357

Monika Halásová, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B, 4.p.
Telefón: 59266-371

Anna Keszán, Ing. PhD.
Miestnosť: 432/B,4.p.
Telefón: 59266-429

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Miestnosť: 438/A,4.p
Telefón: 59266-348

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Miestnosť: 429/b.B,4.p.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 449/A,4.p.
Telefón: 59266-549

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Miestnosť: 452/A,4.p
Telefón: 59266-560

Albín Karcol, Ing.
Miestnosť: 456/A,4.p.
Telefón: 59266-554

Zuzana Kissová, Ing. MSc.
Miestnosť: 451/A,4.p.
Telefón: 59266-551

Kristína Mouelhi, MVDr.
Miestnosť: 454/A,4.p.
Telefón: 59266-546

Zuzana Salagová, Ing.
Miestnosť: 450/A,4.p.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Miestnosť: 447/A,4.p.
Telefón: 59266-544

Nikoleta Svetláková, Mgr.
Miestnosť: 455/A,4.p.
Telefón: 59266-550

Peter Tatarka, Ing.
Miestnosť: 457/A,4.p.
Telefón: 59266-553

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Jaroslav Gudába, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 640/B,6.p.
Telefón: 59266-541

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

Ivana Hacajová RNDr.
Miestnosť: 339/A,3.p.
Telefón: 59266-314

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

Andrea Tatárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 629/B, 6.p.
Telefón: 59266-507

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Veronika Páleníková, PhDr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 624/C, 6.p.
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-589

Marcela Macková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-590

Michal Málnási, Ing.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Juraj Miškolczi, Mgr. PhD.
Miestnosť: 516/B,5.p.
Telefón: 59266-465

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Andrea Hrdá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Monika Zigová
asistentka
Miestnosť: 225/C,2.p.
Telefón: 59266-275

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ján Chládok, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 216/C,2.p.
Telefón: 59266-282

Martina Gulková, Ing.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Kamil Huslica, RNDr.
Miestnosť: 221/C,2.p.
Telefón: 59266-278

Stanislava Kostolanská, Ing.
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-176

Erik Púdela, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-269

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Eva Surovičová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 214/C,2.p.
Telefón: 59266-286

Milena Krištofová, Ing.
Miestnosť: 215/C,2.p.
Telefón: 59266-273

Kristína Tančárová, Mgr.
Miestnosť: 215,2.p.
Telefón: 59266-284

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-294

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-304

Hedviga Porubská, Mgr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Lucia Švecová, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Peter Kicko, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-243

Marcela Gábrišová
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-242

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Boris Greguška, Ing. PhD.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

Eva Hušťáková, Ing.
Miestnosť: 617/C, 6.p.
Telefón: 59266-521

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-581

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Veronika Lehotská, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

Ján Marcinek, Ing.
Miestnosť: 602/C,6.p.
Telefón: 59266-537

Jozef Turok, Dr., Ing.
Miestnosť: 621/C,6.p.
Telefón: 59266-516

Jozef Turok, Dr.Ing.
Miestnosť: 621/C, 6.p.
Telefón: 59266-516

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-585

740 Samostatné oddelenie spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
vedúci samostatného oddelenia
Miestnosť: 626/B,6.p.
Telefón: 59266-510

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 612/C,6.p.
Telefón: 59266-583

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Milan Lapšanský, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Adriána Janisková, Ing.
sekretárka
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Marica Kuzmiak Theiszová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 709/C,7.p.
Telefón: 59266-559

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

Lucia Milec, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-579

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárskej výroby

Martin Žaťko, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 714/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 712,7.p.
Telefón: 59266-556

Ján Haščík, Ing.
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-557

Jana Motyčková, Mgr.
Miestnosť: 727/C,7.p.
Telefón: 59266-543

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Miestnosť: 705/C,7.p.
Telefón: 59266-563

Denisa Petrakovičová, Ing.
Miestnosť: 710/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Michaela Píšová, Ing.
Miestnosť: 728/C,7.p.
Telefón: 59266-542

830 Odbor obchodu

Jana Reváková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 721/C,7.p.
Telefón: 59266-337

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-373

Marek Ondruška, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-289

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-339

900 SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Emil Pícha, PhDr., CSc.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 701
Telefón: 58317-473

901 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Branislav Heger, Ing.
riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-438

Zdenka Halásová
sekretárka GR a RKGR
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-436

Stanislav Háber, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-437

Petra Šupáková, Mgr.
Miestnosť: 709
Telefón: 58317-536

920 Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

Renáta Pečová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-186

Lýdia Babková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-465

921 Oddelenie programovania

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Michal Geschwandtner, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-243, 59266-603

Pavol Kristeľ, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-500

Jana Mikleová, Ing.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-666

Peter Udvardi, Ing.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-114

922 Oddelenie metodiky

Peter Sabol, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-448

Vanda Koczkásová, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-181

Radomír Kovalčík, Ing.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-270

Marcel Kurejko, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-416

Daniel Roman, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-291

940 Odbor implementácie programov regionálneho rozvoja

Boris Huslica, PhDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 704
Telefón: 58317-151

Zuzana Peštová
asistentka
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-530

941 Oddelenie implementácie projektov I

Lukáš Peško, JUDr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Stanislav Doktor, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-256

Petra Ďurčenková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-348

Marcela Fazekašová, Mgr.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-117

Jaroslav Gabríny, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-498

Richard Heinrich, Mgr.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-469

Jakub Králik, MBA.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-173

Agnesa Nagyová Tóthová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-399

Viktória Petrušková, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-371

Anna Sekerová, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-286

Katarína Vrtáková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-533

942 Oddelenie implementácie projektov II

Jana Kvetková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-200

Angelika Balabanová, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-471

Erik Barát, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-423

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-668

Pavol Hanzel, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-350

Martin Holčák, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-384

Táňa Paholíková, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-130

Michal Pevala, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-204

Adrián Somogyi, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-366

Monika Soy Pilátová, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-488

Ján Šváb, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-273

Katarína Veselová, Mgr.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-445

943 Oddelenie kontroly na mieste

Ivan Pagačovič, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-163

Róbert Antal, Mgr.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-401

Veronika Božíková, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-562

Miriama Fodorová, Ing.
Miestnosť: 609
Telefón:

Ján Gajdoš, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-201

Jaroslav Galád, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-380

Anton Hornštein, MVDr.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-373

Lucia Lisoň Bugárová, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-191

Lukáš Martinka, Ing. PhD.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-566

Petra Regulová, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-492

Alexandra Stuhlová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-372

950 Odbor podporných činností programov regionálneho rozvoja

Jozef Borbély, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-396

Zuzana Kôpková
asistentka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-464

951 Oddelenie kontroly verejného obstarávania projektov regionálneho rozvoja

Milan Krajčo, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-532

Ondrej Diviak, JUDr. Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-433

Petronela Jakubíková, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-659

Dominika Morávková, Ing. Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-386

Sabína Rybnická, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-115

952 Oddelenie podporných činností

Daniela Grančáková, JUDr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-242

Blanka Beránková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-292

Katarína Gregušová, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-664

Adriana Kovácsová Jakubecová, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-526

Ján Lévárdy, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-150

Michal Minárik, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-340

960 Odbor kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja

Bronislava Dusíková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 705
Telefón: 58317-599

Mária Juríčková
sekretárka
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-439

961 Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

Juraj Kuzma, Mgr.
vedúci odelenia
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-211

Martin Benko, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-517

Peter Chachaľak, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-525

Natália Križáková, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-107

Radovan Lulkovič, Ing.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-543

Ivan Marček, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-356

Jitka Rogosová, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-192

Denisa Valušková, Mgr.
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-565

962 Oddelenie kontroly implementácie programov

Lenka Skalská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-347

Lucia Danihelová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-124

Tatiana Gazáreková, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-472

Andrea Markovičová, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-359

Jana Prostredná, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-478

Monika Slatárovičová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-546

Tomáš Slezák, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-199

Alexander Sütö, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-271

970 Odbor monitorovania, hodnotenia a komunikácie programov regionálneho rozvoja

Juliána Lukáčová, Mgr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-174

Lenka Kačmárová
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-316

971 Oddelenie monitorovania a hodnotenia programov

Monika Škrabáková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 709
Telefón: 58317-259

Viliam Hans, Ing.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-104

Pavol Kopinec, PhDr. PhD.
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-106

Norbert Mikláš, Mgr., PhD.
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-213

Filip Mračka, PhDr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317 667

Alexandra Mucha Minčevová, Mgr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-564

Peter Remšík, Ing.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-597

972 Oddelenie hodnotenia projektov a následného monitorovania

Lukáš Humaj, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-251

Dana Cibulková, PhDr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-198

Zuzana Halásová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-374

Silvia Kundrátová, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-665

Petra Libantová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-662

Tomáš Szabo, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-136

Peter Škovran, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-444

Monika Šomody, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-157

Monika Winklerová, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-249

973 Oddelenie koordinácie a informovania programov regionálneho rozvoja

Matej Čurilla, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-369

Tomáš Bync, Mgr.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-395

Dana Cibulková, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-317

Zuzana Janeček, Ing.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-489

Jana Labajová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-365

Zoltán Nagy, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-360

Iveta Repaská, RNDr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-126

Tibor Sabol, PhDr.
Miestnosť: 402
Telefón:

980 Odbor financovania a rozpočtu programov EÚ (platobná jednotka)

Mária Turzová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 414
Telefón: 58317-446

Lenka Šlosárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-258

Mária Beracková, Mgr.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-206

Katarína Bojnanská, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-278

Patrícia Demovičová, Ing.
Miestnosť: 412
Telefón: 58317-455

Viera Jaššová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-449

Marcela Káčerová, Ing.
Miestnosť: 412 Rača
Telefón: 58317-274

Jana Kaššajová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-468

Zoltán Morvay, Mgr.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-244

Alica Nagyová, Mgr.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-508

Zuzana Okuliarová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-285

Ľuboslava Olejárová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-210

Jana Szabóová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-452

990 Samostatné oddelenie financovania subjektov programov regionálneho rozvoja

Ľubomíra Bošanská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 611
Telefón: 58317-267

Martina Grman, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-542

Silvia Havranová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-388

Monika Mihálová, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-138

Jerguš Oktavec, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-521

Eva Palánová, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-432

Ingrid Takáčová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-454

1000 SEKCIA PROGRAMOV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 201
Telefón: 58317-397

1001 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Angelika Kšenzuliaková
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-262

Ester Šarmírová, Mgr.
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-501

Juraj Tarčák, Mgr.
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-370

1010 Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

Branislav Karovič, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 302
Telefón: 58317-434

Lucia Abrmanová, Mgr.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-456

Jozef Kotuľák, Ing. Mgr.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-185

Dominika Krochtová, Mgr.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-462

1020 Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Monika Csonková, Mgr. PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 207
Telefón: 58317-189

1021 Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

Tomáš Swiatlowski, Mgr. PhD.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho
Miestnosť: 209
Telefón: 58317-182

Peter Balún, Mgr.
Miestnosť: 211
Telefón: 58317-349

Marianna Bašistová, Mgr.
Miestnosť: 210
Telefón: 58317-514

Denisa Bernátová, Ing.
Miestnosť: 205
Telefón: 58317-214

Ivana Hegedüsová, Mgr.
Miestnosť: 204
Telefón: 58317-284

Lucia Kaločaiová, Ing.
Miestnosť: 210
Telefón: 58317-513

Dáša Meliorisová, Mgr.
Miestnosť: 205
Telefón: 58317-426

Monika Ňarjašová, Ing.
Miestnosť: 209
Telefón: 58317-512

Monika Stračárová
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-670

Matej Štefánik, Ing.
Miestnosť: 211
Telefón: 58317-176

1023 Oddelenie spoločného technického sekretariátu programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ

Ivana Kročková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-132

Andrej Batyás, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-100

Alexandra Becková, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-281

Matúš Civáň, Ing.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-233

Michal Studnička, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-598

Eliška Szabo, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-119

Michaela Štrbková, Ing.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-519

Peter Takáč, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-255

Jana Vikor, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-280

1024 Oddelenie spoločného technického sekretariátu programu cezhraničnej spolupráce SK-AT

Alexandra Novotná, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 204
Telefón: 58317-272

Monika Brečková, Mgr.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-669

Darina Oborilová, Ing.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-541

1030 Odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Lea Malá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-458

1031 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT

Martin Hudzík, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 307
Telefón: 58317-400

Vladimír Beláčik, Ing.
Miestnosť: 311
Telefón: 58317-178

Anna Bugárová, Ing.
Miestnosť: 308
Telefón: 58317-361

Samuel Janec, Mgr.
Miestnosť: 312
Telefón: 58317-352

František Križan, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-364

Jozef Kudláč, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-600

Norbert Nemjó, Mgr.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-351

Michaela Požgayová, Ing.
Miestnosť: 308
Telefón: 58317-293

Beáta Pristachová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-184

1032 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI

Marek Filip, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-367

Igor Brondoš, Mgr.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-345

Rita Eleková Horváthová, Mgr.
Miestnosť: 305
Telefón: 58317-343

Richard Hakszer, Mgr.,Ph.D.
Miestnosť: 304
Telefón: 58317-499

Marek Klčo, PhDr.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-460

Martina Lacková, JUDr.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-441

Renáta Mužíková, Ing.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-479

Juliána Spišáková, Mgr.
Miestnosť: 305
Telefón: 58317-159

Július Takáč, Ing.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-658

Melinda Vadkerti, Ing.
Miestnosť: 310
Telefón:

1033 Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce

Jaroslav Kouřil, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-342

Enikő Jávorková, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 942475

Dana Macejková, Ing.
Miestnosť: 112
Telefón: 58317-531

Andrej Štepanay, Ing.
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-481

Mária Vermešová, JUDr.
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-383

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 240
Telefón: 045/53 14 377

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 241
Telefón: 045/53 14 377

Terézia Filipová, Ing.
Miestnosť: 621, 6.p.
Telefón: 59266-516

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 235
Telefón: 045/53 14 379

Judita Džadoňová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón:

Michal Galajda, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 361

Miroslav Garaj, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Zuzana Koštová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 361

Milan Kučera Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Eva Kútna, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón:

Jana Mesíková, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Michal Petráš, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Jozef Pšida, Ing. PhD.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

Blažej Seman, PhD.Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Ivan Sitár, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Rastislav Smutný, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Ondrej Šurkovský, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Pavel Tupa, JUDr.
Miestnosť: 234/Zvolen
Telefón: 045/53 14 381

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 233
Telefón: 045/53 14 381

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381

Milota Golianová, Ing.
Miestnosť: 241
Telefón:

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381