Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie vzorových podkladov pre vyhlásenie výzvy v rámci podopatrenia 7.3 PRV SR 2014-2020 – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o znalostiach, zvyklostiach a konzumácii produktov sladkovodnej akvakultúry a overenia efektivity informačnej kampane o tejto téme

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Murárske práce - LC za bahná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v Krásne nad Kysucou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Presun majetku (inventár, kancelársky nábytok a drobné elektro), manipulácia s nákladom

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava izolácie plochej strechy budovy VSaM.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava L.C. Bacúch mlyn - Zámrzlá

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sprchových kútov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava zemných ciest a zvážnic na LS Stupava, LS Lozorno a SL Sološnica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Traktorový prepravník koní

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupných brán na objektoch RSLT Bánovce nad Bebravou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov