Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strešnej krytiny dielní SSV Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Asanácia a búracie práce hospodárska budova Rakytov, LS Ľubochňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia Triumph Adler

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Kancelársky nábytok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Kálnica, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo – Protipožiarna bezpečnosť stavby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia kamerových systémov na SP Ulič a SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodávka IKT

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Budova O.O. Č. Kláštor - kotolne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Hlboká, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Hájenka Podhradík – prístavba kotolne, stavebné úpravy, ÚVK, oplotenie, vodovodná prípojka a studňa