Správa z interného hodnotenia OP RH

29-03-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje správu z vypracovaného interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)