Sekcia rozvoja vidieka

Definovanie rámca projektu MixTox

26-10-2016
Vedecký výbor úradu EFSA položil základy pre mnohoročný projekt nazývaný MixTox tým, že ustanovil pracovnú skupinu pre vyvinutie usmernenia majúceho za cieľ ...Začal sa ďalší ročník Detskej lesníckej univerzity

25-10-2016
Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.

Zdravotné tvrdenie vplyvu vápnika na normálny vývoj kostí

24-10-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA: „Vápnik a jeho prínos na normálny vývoj kostí: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa čl. 14 Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006“.


Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

18-10-2016
k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z.

18-10-2016
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiekaInformácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za I. polrok 2016

18-10-2016
Celkové výsledky zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v I. polroku 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 zaznamenali zníženie vývozu o 17,8 % a na druhej strane zvýšenie dovozu o 7,2 %. Viac informácií nájdete v pravidelnej štvrťročnej Informácii o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za I. polrok 2016