Odbor legislatívy

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán

15-06-2010
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán