Matečná: Slovensko sa musí začať pripravovať na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvo

23-05-2017
Ministri poľnohospodárstva krajín Európskej únie rokovali v hlavnom meste Malty o dopade klimatických zmien, zdrojoch pitnej vody a výzvach, ktoré z nich vyplynú pre zásobovanie obyvateľov Európskej únie potravinami.

Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

22-05-2017
Projekt podporujúci oblasť vzdelávania, cestovania, kultúry a životného prostredia v oblasti slovensko-poľského pohraničia.


Zverejnenie 2. výzvy na predkladanie projektov pre program ENI CBC 2014-2020

19-05-2017
Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina - Program ENI CBC PROGRAMME 2014-2020 v spolupráci so spoločným technickým ...

Vyhlásenie vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

17-05-2017
Dňa 17.5.2017 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na svojom webovom sídle www.sk-cz.eu vyhlásil vyzvanie č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov.

Podpora OECD pre agrárnu vedu pokračuje

25-04-2017
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií na rok 2018.

G. Matečná: Farmári v celej EÚ majú mať rovnakú výšku priamych platieb

13-03-2017
Ministri poľnohospodárstva krajín V4 a Litvy rokovali spoločne s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philom Hoganom o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie po roku 2020.

Ministerka predstavila v Bruseli výsledky testov dvojakej kvality potravín

08-03-2017
Ministerka Gabriela Matečná dnes na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo EÚ predstavila výsledky testu dvojitej kvality potravín.

Ministerku Gabrielu Matečnú ocenili francúzskym štátnym vyznamenaním

27-02-2017
Francúzsky minister poľnohospodárstva, agropotravinárstva a lesníctva Stéphane Le Foll udelil ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriele Matečnej Rad za zásluhy v poľnohospodárstve najvyššej triedy.

V prvom rade musíme chrániť domáci európsky trh

27-01-2017
Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali o medzinárodných dohodách a ich vplyve na poľnohospodárstvo a potravinárstvo EÚ. Témou boli aj situácia na trhoch a epidémia vtáčej chrípky. SR pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám.

Slovenské predsedníctvo významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvo

25-01-2017
Slovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.