Aktuality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“

27-05-2008

V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín bude v roku 2008 ministerka pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex 2008, Nitra slávnostne udeľovať ocenenia

"Značka kvality SK"

vybraným poľnohospodárskym výrobkom a potravinám.

Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK budú vystavené a prezentované počas výstavy v stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a získajú právo na používanie Značky kvality SK na obdobie 3 rokov a pre sezónne výrobky na obdobie 1 roku.

Udelenie Značky kvality SK nebude spoplatňované.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK môžu poslať prihlášku (písomne alebo elektronicky) na adresu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Email: blanka.buchova@land.gov.sk

do 15. júla 2008.

Zásady posudzovania s udeľovania Značky kvality SK s prílohami sú uverejnené tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)