Aktuality

Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

21-01-2019

Pozývame Vás na akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na získavanie vedomostí o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)