Aktuality

Matečná: Skalický rubín je ďalším dôkazom špičkovej kvality slovenských vín

26-01-2018

Slovenské vinárstvo a vinohradníctvo zaznamenalo ďalší úspech. Medzi držiteľov chráneného označenia pôvodu (CHOP) zaradili európski experti aj Skalický rubín, červené víno so storočnou históriou bohaté na taníny. Iniciátorov CHOP, zástupcov združenia Vínna cesta Záhorie, prišla oceniť aj podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná.

  • Červené víno Skalický rubín je novým držiteľom Chráneného označenia pôvodu
  • Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie tvorí 85 % celkovej produkcie slovenských vín
  • 21 slovenských chránených označení vín zapísaných v európskom registri

„Vinárstvo na Slovensku zaznamenalo za posledné obdobie významný pokrok nielen v kvalite, ale aj v zdôraznení výnimočnosti, špecifickosti a tradícií slovenských vín. Vysoko vyzdvihujem fakt, že sa u nás zachováva trend výroby vín najvyššej kvality, ktorý tvorí viac ako 85% celkovej produkcie, či už ide o vína chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. Vzhľadom na takto zameranú výrobu vinári spracovávajú takmer výlučne slovenské hrozno. Slovenské vinárstvo sa tak vydalo cestou, ktorou by malo ísť aj celé slovenské poľnohospodárstvo – uprednostnilo kvalitu pred kvantitou,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná.

Značkové víno Skalický rubín pochádza z dvadsiatych rokov minulého storočia. Jeho vznik, zloženie a obchodná značka sú známe z obdobia medzi dvomi vojnami a následne najmä zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, kedy malo ochrannú známku nielen v bývalej Československej socialistickej republike, ale aj v zahraničí. „Získanie chráneného označenia pôvodu pre nás znamená zachovanie si tradícií po našich predkoch a toho, čo je pre Skalicu významné – folklór a miestne zvyky, ktoré sú od nepamäti späté aj s vinárstvom a vinohradníctvom,“ povedal Ľudovít Bránecký z občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie, hlavný iniciátor registračného procesu ochrannej známky. Vínna cesta Záhorie pôsobí v Skalickom vinohradníckom rajóne, ktorý je jeden z 12-tich rajónov Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Skalický rubín sa aktuálne pestuje na ploche cca 90 ha.

Skalický rubín je červené víno  získané výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým skvasením čerstvého hrozna z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Víno musí byť vyrobené len z hrozna dopestovaného na presne ohraničenom území a to katastrálneho územia mesta Skalica a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce a Vrádište, ktoré majú charakteristické zloženie pôdy dávajúce tomuto vínu výsledný charakter. Víno je charakteristické svojou plnou chuťou, výrazným obsahom tanínov a svojou farbou, od ktorej sa odvíja aj jeho historický názov. Skalický rubín môže vyrábať jedine vinár, ktorý pri pestovaní a výrobe dodržal „Špecifikáciu produktu pre CHOP“ vypracovanú konkrétne pre tento typ vína a schválenú komisiou pre posudzovanie špecifikácii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V európskom registri je zapísaných celkovo 21 slovenských chránených označení vín.

Agrorezort poskytuje slovenským vinárov a vinohradníkom rôzne formy podpory. Ide napr. o podporu z Programu rozvoja vidieka na nákup strojov na spracovanie hrozna a výroby vína, či do integrovanej produkcie. Ďalšou z možností je podpora na reštrukturalizáciu vinohradov, poistenie úrody vinohradov, propagáciu v tretích štátoch a v členských štátoch EÚ a investície do vinárskych podnikov.

Predpokladaná úroda pre vinársky rok 2017/2018 v hektolitroch muštu

  Výroba muštu
Vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) 244 000
Vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) 15 000
Odrodové vína bez CHOP/CHZO 35 000
Vína bez CHOP/CHZO 5 000
Ostatné vína * 10 000
Spolu 309 000

* Ostatné vína: sýtené, perlivé, šumivé, aromatizované a likérové vína

 

Plochy zaregistrovaných vinohradov v hektároch

Vinohradnícka oblasť 2017
Malokarpatská * 4727
Južnoslovenská 4921
Nitrianska 2931
Stredoslovenská 1975
Východoslovenská 975
Tokaj 1081
Spolu 16 610

*Skalický vinohradnícky rajón patrí do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti