Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR.

20-12-2017

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2017.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu sa prihlásili, boli pozvaní a zúčastnili sa dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania. Na základe zhodnotenia výsledkov výberového konania, výberová komisia určila nasledovné poradie:

  1. Ing. Miroslav Motolík  - úspešný uchádzač

Neúspešný uchádzač: Bc. Miroslav Švec

Na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR bol výberovou komisiou vybratý Ing. Miroslav Motolík.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)