Aktuality

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR úspešne ukončil programové obdobie 2007-2013

07-07-2017