Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Útvaru vnútorného auditu

13-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)