Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Číslo: 2149/2007 - 100

Materiál na medzirezortné
pripomienkové konanie

 

Správa
o zdravotnom stave lesovPodnet: Obsah materiálu:
   
Iniciatívny materiál 1. Návrh uznesenia vlády SR
  2. Predkladacia správa
  3. Správa
  4. Prílohy
  5. Návrh komuniké
   
   

Predkladá:

Miroslav Jureňa
minister pôdohospodárstva SR

 


Bratislava október 2007