Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813087 Malá Vieska Košice - okolie 34,02
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
836567 Medzev Košice - okolie 25,30
819107 Milhosť Košice - okolie 59,71
838268 Mokrance Košice - okolie 49,95
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 33,11
838730 Mudrovce Košice - okolie 42,15
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 45,71
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 50,95
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 49,80
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 45,66
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,74
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
842915 Nový Salaš Košice - okolie 36,22
843041 Obišovce Košice - okolie 35,29
843768 Olšovany Košice - okolie 35,67
843997 Opiná Košice - okolie 26,81
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
845302 Paňovce Košice - okolie 36,41
845884 Peder Košice - okolie 39,66
845922 Perín Košice - okolie 42,35
847046 Ploské Košice - okolie 33,00
848506 Poproč Košice - okolie 26,93
851639 Rankovce Košice - okolie 47,86 *
852058 Rešica Košice - okolie 60,08 *
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,39
853518 Rudník Košice - okolie 29,47
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *
875414 Ružín Košice - okolie 16,12
851272 Rákoš Košice - okolie 63,52 *
854921 Seňa Košice - okolie 58,71
855791 Skároš Košice - okolie 48,11
856002 Slanec Košice - okolie 44,67
856011 Slanská Huta Košice - okolie 32,58
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 43,06
855987 Slančík Košice - okolie 40,30
857220 Sokoľ Košice - okolie 33,74
820555 Sokoľany Košice - okolie 53,29
859877 Svinica Košice - okolie 36,19
813095 Tepličany Košice - okolie 40,15
864137 Trebejov Košice - okolie 34,51
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 45,61
865460 Trsťany Košice - okolie 40,00
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 44,10
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 32,71
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,44
866725 Valaliky Košice - okolie 47,18


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený